No apmeklētāju plūsmas mājaslapā ir atkarīgi e-komercijas panākumi, tāpēc ir jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu stabilu un pieaugošu apmeklētāju skaitu savai mājaslapai.

Read More