Reversā nomā ir Latvijā samērā jauns finanšu pakalpojums, par kuru iedzīvotāji zina maz vai pat nav par to dzirdējuši. Tāpēc īsā veidā gribam jums pastāstīt, kas ir reversā noma un kādus ieguvumus var gūt izmantojot šo pakalpojumu.

Reversā noma savā būtībā nav kredīts. Tās pamatā ir pavisam citi darījuma principi. Šis ir pakalpojums, kurš ļauj sakārtot klienta finansiālo situāciju, nezaudējot savu nekustamo īpašumu.

Kā notiek reversās nomas darījums

Finanšu pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā reversās nomas pakalpojumu, pērk no klienta viņa nekustamo īpašumu. Klients par šo darījumu saņem pārdošanas maksu, ko var izmantot savu finansiālo saistību segšanai un finansiālā stāvokļa stabilizēšanai.

Bet līdz ar šo darījumu klients un īpašuma pircējs ir vienojušies, ka klientam tiek saglabātas atpakaļpirkuma tiesības. Pēc kāda laika, kad klienta finansiālā situācija ir stabilizējusies, viņam jau var izsniegt hipotekāro kredītu, kas ļauj šo īpašumu atkal atgūt “uz sava vārda”. Tādā veidā klients var veiksmīgi izvairīties no parādu piedziņas un tiesvedības, kas draudētu ar pilnīgu īpašuma zaudēšanu.

Reversās nomas pakalpojums – arvien populārāks

Lai arī mūsu valsts iedzīvotājiem reversā noma ir samērā jauns pakalpojums, tomēr arvien vairāk to izmanto arī pie mums, lai sekmīgi risinātu sarežģītas finansiālās situācijas, uzlabotu kredītvēsturi, īstenojot savas līgumsaistības.