Nebūs kļūdīgi teikts, ja apgalvo, ka problēmas ar kredītiem Latvijā ir ļoti izplatīta lieta. Tāpēc arī aktuāls ir jautājums, kā tikt galā ar šādām problēmām. Finanšu pakalpojumu sniedzēji par to domā un piedāvā iedzīvotājiem dažādus risinājumus. Un katram ir iespējas skatīties, kurš risinājums viņa situācijā ir vispiemērotākais.

Risini pēc iespējas ātrāk

Viens no svarīgākajiem padomiem, ko kredītspeciālisti dod ikvienam, kuram ir problemātiska situācija ar kredītiem, ir pēc iespējas ātrāk risināt situāciju, ja tai ir potenciāls kļūt par nopietnu problēmu. Vilcināšanās un problēmas ignorēšana ir ļaunākais, ko var darīt. Jo ātrāk apzinās situāciju un meklē piemērotus risinājumu, jo lielāka iespējamība, ka izdosies situāciju atrisināt pēc iespējas labvēlīgi.

Meklē padomu pie speciālistiem

Bieži vien situācijas risināšanu bremzē tas, ka cilvēkiem trūkst zināšanu par finansēm, kreditēšanu un iespējamajiem pakalpojumiem, kas varētu palīdzēt tikt ar to galā. Un tādā gadījumā labākais, ko var darīt, ir vērsties pēc padoma pie kreditēšanas speciālistiem. Tādā veidā var iegūt objektīvu skatījumu uz problēmsituāciju un arī saņemt rekomendācijas par to, kuri risinājumi būtu atbilstošākie. Konsultāciju pie kredītspeciālistiem var saņemt gandrīz katrā iestādē, kur tiek piedāvāti finanšu pakalpojumi.

Pārkreditācija — aizdevumam jauni nosacījumi

Viens no pakalpojumiem, ko speciālisti var ieteikt izmantot, lai risinātu problēmas ar kredītiem, ir pārkreditācija. Tā ļauj iegūt jaunu kredītsaistību apsaimniekotāju, kurš arī izvirza jaunus aizdevuma nosacījumus. Un mērķis jau ir iegūt nosacījumus, kas būtu izdevīgāki par līdzšinējiem.

Pārkreditācija ir piemērots risinājums, ja klientam ir apjomīgs kredīts, kurš jāmaksā vēl ilgi, bet neapmierina aizdevuma nosacījumi, jo aktuālā situācija kredīttirgū var piedāvāt izdevīgākus risinājumus. Tādā veidā var nākotnē samazināt izdevumus par kredītiem, panākot zemāku procentu likmi un izdevīgākus atmaksas nosacījumus. Pārkreditācija ir iespējama arī tad, ja ir vairāki nelieli kredīti — ātrie, patēriņa un hipotēka. Pārkreditācijas iespējas lielākā apjomā ir pieejamas tad, ja klientam ir nekustamais īpašums, ko izmantot par ķīlu.

Kredītu apvienošana — viss vienā maksājumā

Ne tikai pārkreditācija ir veids, kā iegūt izdevīgākus nosacījumus savām kredītsaistībām. Var veikt arī kredītu apvienošanu, kas ļauj vairāku maksājumu vietā iegūt vienu apvienotu maksājumu. Tās ļauj optimizēt gan ikdienas darbus un taupīt laiku, kā arī samazināt izdevumus par aizdevumiem.

Tas ļauj izvairīties no kredītu pagarināšanas un soda procentiem, kas patiesībā ir naudas zaudēšana, kas nerisina pamatproblēmu, jo kredīta pamatsumma jau netiek samazināta. Kredītu apvienošana jāveic pēc iespējas ātrāk, lai būtu mazāki zaudējumi un ātrāk varētu sākt reāli samazināt aizdevuma summu, redzot to termiņu, kad no saistībām būs izdevies atbrīvoties. Kredītu apvienošana pieejama pie daudziem aizdevējiem. Tomēr klientiem jāseko, kādi ir nosacījumi katrā gadījumā, lai zinātu, ka izvēlas sev izdevīgāko risinājumu.

Maksātnespēja

Maksātnespēja ir vēl viens no risinājumiem, ko var izmantot, ja ir skaidrs, ka nav iespējams tikt galā ar savām kredītsaistībām. Tas ir tiesisku pasākumu kopums, kuru laikā tiek atjaunota personas maksātspēja un arī apmierinātas kreditoru intereses. Process noris divās daļās. Pirmā ir bankrota procedūra, kuras laikā tiek pārdota visa parādnieka manta, bet ienākumi izmantoti, lai apmierinātu kreditoru intereses. Otrajā psomā notiek parādu dzēšana. Parādniekam ir pienākums trešo daļu no saviem ienākumiem novirzīt kreditoru interešu apmierināšanai.

Maksātnespējas procesa laikā parādnieks ir aizsargāts no tiesvedības un tiesu izpildes lietām. Maksātnespēja ir parādniekam izdevīgs risinājums, jo summas, kas jāsamaksā, parasti ir mazākas par tām, ko maksātu, ja problēmas ar kreditoriem risinātu paša spēkiem. Maksātnespējas laikā klients droši var strādāt, pelnīt un dzīvot bez jebkādiem ierobežojumiem. Jo mērķis arī jau ir, lai ir lielāka peļņa un vairāk naudas var novirzīt parādu dzēšanai.