Google reklāma digitālajā mārketingā ir viens no efektīvākajiem klientu piesaistes līdzekļiem. To var noskaidrot katrs interesents. Google reklāma jeb Google AdWords programma ir publiski pieejama un lietojama ikvienam. Tas nozīmē, ka Google reklāmas kampaņa ir pieejama katram, kurš to vēlās. Tomēr ir dažas nianses.

reklāmaEfektīvu reklāmas kampaņu var panākt tikai tad, ja ir vajadzīgās zināšanas Google reklāmas pārvaldībā. Un tādas zināšanas nevar rasties vienā dienā vai pat neilgā reklāmas rīka izpētes laikā. Tās ir zināšanas, kas rodas, ikdienā strādājot ar dažādām Google reklāmas kampaņām, veidojot efektīvākos scenārijus, meklējot veidus, kā īstenot reklāmai izvirzītos mērķus.

Šādas zināšanas un pieredze parasti ir koncentrēta digitālā mārketinga komandās, kurās darbojas vairāki eksperti, to vidū arī Google reklāmas speciālisti. Ja jau dažu dienu laikā vēlaties uzsākt efektīvu  Google reklāmas kampaņu, tad nāksies uzticēt darbu profesionāļiem. Kā viņi panāk, ka Google reklāmas kampaņas ir veiksmīgas?

Pamatīgs sagatavošanās darbs

Viens no veiksmīgas Google reklāmas pamatiem ir apjomīgi sagatavošanās darbi. Atkarībā no kampaņas apjoma ir jāveic situācijas un datu analīze, jo iegūtā informācija kalpos kā pamats reklāmas kampaņas koncepcijai.

Lai reklāma gūtu panākumus, jāzina konkurences situācija, detalizēti jāpārzina situācija ar atslēgvārdiem, tāpat jāapkopo svarīga informācija par pašu klientu un viņa uzņēmumu. Vēl pirms kampaņas izveides un uzsākšanas ir jāveic mājaslapas analīze, lai zinātu, kādā stāvoklī tā ir, vai tajā nav kādi faktori, kas var kavēt kampaņas efektivitāti.

Google reklāma ir tiešā veidā saistīta ar mājaslapu, tāpēc laba mājaslapa veicina reklāmas panākumus, bet neatbilstoša mājaslapa var pilnībā nobloķēt reklāmas iespējas gūt kādus panākumus. Tāpēc nepilnības ir jākonstatē un jānovērš vēl pirms reklāmas palaišanas. To zina katrs Google reklāmas eksperts.

Efektīvas reklāmas stratēģijas un satura izveide

Pēc tam, kad iegūti visi vajadzīgie dati, var izveidot reklāmas stratēģiju, sadalīt izvēlētos atslēgvārdus grupās, veidot reklāmas ziņojumu tekstus, kas būs uzrunājoši un spēs piesaistīt vēlamo mērķauditoriju.

Jau reklāmas izveides sākumā ir svarīgi to savienot ar Google Analytics kontu, kas dos noderīgu informāciju par reklāmas darbību, panākumiem, piesaistīto mājaslapas apmeklētāju rīcību. Šī informācija ir noderīga, lai veiktu reklāmas uzlabojumus.

Regulāra reklāmas analīze un optimizācija

Pēc tam, kad izveidotā reklāmas kampaņa ir aktivizēta, ir ļoti svarīgi to atbilstoši pārraudzīt un laikus veikt vajadzīgos uzlabojumus. Reklāmas analīzes rīks Google Analytics sniedz noderīgu informāciju, kas nekavējoties palīdz pieņemt lēmumus par kādu reklāmas elementu (ziņojumu vai atslēgvārdu) nomaiņu.

To var paveikt jebkurā brīdī, neapturot reklāmas kampaņu. Tie ziņojumi un atslēgvādi, kas nepiegādā uz mājaslapu apmeklētājus, ir jānomaina nekavējoties, jo citādi tiek zaudēts reklāma budžets, kas aiziet neefektīvā un tukšā reklāmā.

Arī tad, ja kampaņa norit veiksmīgi un nav vajadzības izņemt kādus ziņojumus vai atslēgvārdus, eksperti tāpat ik pa laikam veic optimizāciju, pievienojot jaunu ziņojumus, kas varētu būt efektīvi, aktivizējot jaunus atslēgvārdus, kas varētu palielināt reklāmas efektivitāti un samazināt cenu par klikšķi.

Eksperti zina arī par tādu iespēju, kā negatīvo atslēgvārdu pievienošanu, kas var ļaut tuvoties lielākai reklāmas kampaņas efektivitātei. Tie ir atslēgvārdi, ar kuriem reklāma nevēlas saistīties (lēts, bezmaksas utt.) Šāda opcija ļauj izvairīties no liekiem izdevumiem. Šīs un citas veiksmīgas Google reklāmas nianses detalizēti pārzina Adwords eksperti, ko atradīsiet mārketinga aģentūrās.